By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to provide you with content and services adapted to your interests.
 

Eszközbeszerző pályázatok

Eszközbeszerző pályázatok

Új eszközökkel, gépekkel bővítenéd vállalkozásodat? Spórold meg a költségeid akár 70%-át! Összegyűjtöttük Neked a jelenleg futó pályázatokat, amelyek keretében számos gépvásárlásra nyílik lehetőséged.

FONTOS!

Minden pályázati felhívás tartalmazza a támogatott TEAOR - (milyen tevékenységek pályázhatnak) és a VTSZ számokat (milyen eszközökre).

GINOP-1.2.14-20 DIVAT ÉS DIZÁJNIPARI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

A felhívás célja, hogy a hazai divat és dizájnipar fejlődni képes és fejlődni akaró vállalkozásai olyan beruházásokat tudjanak végrehajtani, amelyek mellett az ágazat szereplői képesek lehetnek középtávon megerősödni, annak érdekében, hogy a kiélezett és erőforrásigényes nemzetközi versenyben is profitábilisan, fejlődőképesen tudjanak működni, növelni tudják exportjukat és a nemzetközi digitális jelenlétük és ismertségük is növekedjen.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft.

Minden vidéki mikro-, kis- és középvállalkozás pályázhat, amely:

 • rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai létszáma minimum 1 fő volt,
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég.
 • amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 • amelyek a felsorolt TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységekre irányul:
  • 1310 Textilszálak fonása
  • 1320 Textilszövés
  • 1330 Textilkikészítés
  • 1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
  • 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
  • 1393 Szőnyeggyártás
  • 1394 Kötéláru gyártása
  • 1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
  • 1396 Műszaki textiláru gyártása
  • 1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
  • 1411 Bőrruházat gyártása
  • 1412 Munkaruházat gyártása
  • 1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
  • 1414 Alsóruházat gyártása
  • 1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
  • 1420 Szőrmecikk gyártása
  • 1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
  • 1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
  • 1511 Bőr, szőrme kikészítése
  • 1512 Táskafélék, szíjazat gyártása
  • 1520 Lábbeligyártás
  • 2313 Öblösüveggyártás
  • 2314 Üvegszálgyártás
  • 2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
  • 2320 Tűzálló termék gyártása
  • 2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása
  • 2332 Égetett agyag építőanyag gyártása
  • 2341 Háztartási kerámia gyártása
  • 2342 Egészségügyi kerámia gyártása
  • 2370 Kőmegmunkálás
  • 2740 Villamos világítóeszköz gyártása
  • 3101 Irodabútor gyártása
  • 3102 Konyhabútorgyártás
  • 3103 Ágybetét gyártása
  • 3109 Egyéb bútor gyártása
  • 3212 Ékszergyártás
  • 3213 Divatékszer gyártása
  • 7410 Divat-, formatervezés.

A megjelölt TEÁOR számok között találhatjuk többek között a ruházat gyártását, az irodai és konyhabútor készítést, az ékszergyártást, a divat- és formatervezést vagy a kerámia készítést.

A pályázat keretében támogatható tevékenységek:

 • új eszközök, gépek beszerzése,
 • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
 • technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek,
 • a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés,
 • információs technológia-fejlesztés,
 • iparjogvédelmi tanácsadás,
 • piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások,
 • bérköltség-támogatás igénybevétele,
 • munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.

Fontos előírás, hogy mind a fejlesztendő tevékenységnek, mind pedig a megvalósulási helyszínnek 2020. július 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.

A támogatás mértéke maximum 70%, amely a folyósításkor visszatérítendő támogatásnak minősül, azonban ha teljesítünk a projekt során bizonyos követelményeket, úgy részben, vagy akár egészben is vissza nem térítendő támogatássá alakulhat át.

Minimum 5 millió, maximum 150 millió forint igényelhető.

Beadás kezdete                               2021.02.15.

Beadási határidő                             2021.03.31.

GINOP-1.2.14-20 pályázati felhívás itt érhető el!

Forrás: https://kkvpalyazatok.blog.hu/2020/10/28/ginop-1_2_14-20_divat_es_dizajnipari_mikro-_kis-_es_kozepvallalkozasok_modern_uzleti_es_termelesi_ki

 

GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és  kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítását innovatív, hozzáadott érték növelő fejlesztések támogatásán keresztül.

A cél elérését a Kormány a mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A felhívást 5 milliárd forintos keretösszeggel hirdették meg.

A támogatási kérelmeket azon mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be amelyek:

 • a felhívás tervezet 1. és 2. számú szakmai mellékletében felsorolt településen valósítják meg fejlesztéseiket,
 • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő), üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A közép-magyarországi régióban található településeken megvalósuló fejlesztések nem támogathatók!

A pályázat keretében megvalósítható

 • új eszközök beszerzése,
 • gépek beszerzése,
 • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
 • a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés),
 • információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
 • képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés,
 • gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költsége,
 • bérköltség-támogatás igénybevétele,
 • munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és a támogatási intenzitás:

 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint. Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 70%-a
 • a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint. Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 100%-a

Beadás kezdete

2021.02.18.

Beadási határidő

2021.03.18.

A GINOP hátrányos helyzetű településeknek kiírt pályázat két szakaszos, jelenleg csak a 2.számú település listán szereplők pályázhatnak. Az 1.számúak majd március 18 - tól.

A felhívást, és a benne található mellékleteket itt találod!

Forrás: https://kkvpalyazatok.blog.hu/2020/11/19/ginop-1_2_9-20_hatranyos_helyzetu_telepuleseken_mukodo_mikro-_es_kisvallalkozasok_fejleszteseinek_ta

 

VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és     termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása.

A Kormány az Európai Unió társfinanszírozásának  segítségével célul tűzte ki a hazai kkv-k versenyképességének javítását. Ennek egyik fontos feltétele, hogy a vállalkozásokat segítsük a gazdaságban végbemenő folyamatokhoz való alkalmazkodásban, a szükséges felzárkózásban, és a megnyíló új lehetőségek kihasználásában.

A vállalkozások folyamatosan újabb és újabb kihívásoknak kell, hogy megfeleljenek, és az ezekhez való alkalmazkodás folyamatában kulcsfontosságú őket segíteni. A hazai kkv-k a magyar gazdaság fejlesztési potenciálját képezik, ugyanakkor termelékenységük, szervezeti működésük, emberi erőforrásaik, digitális felkészültségük tekintetében még jelentősen elmaradnak európai versenytársaiktól, miközben velük állnak versenyben.

Ezért jelen felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra.

Pályázok köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Az alábbi TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházások nem támogathatok,

Támogatott tevékenységek:

kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Technológia fejlesztés beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

választható, önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Infrastruktúra és ingatlan fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el). Építési beruházási szakértő nyilatkozatát csatolni szükséges annak alátámasztására, hogy az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó részletes (munkanemekre bontott) építési költségbecslés reális. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag kamarai tagsággal rendelkező, a szakvélemény kiállításakor érvényes SZB (építési beruházási szekértői szakterület) jogosultsággal rendelkező építési beruházási szakértő nyilatkozata fogadható el.
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (a projekt keretében max 10 MFT érheti el).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
 • Projekt-előkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

 

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és a kötelezően megvalósítandó tevékenység

Támogatási intenzitás:

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre)

A projekt maximális elszámolható összköltsége:

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

      Elszámolható költség /fő                                                                              Maximális elszámolható összköltség

 

             1-9 főig: 11 MFt/fő                                                                                                                   99 MFT

_____________________________________________________________________________________

            1-9 főig: 11 MFt/fő

              10-49 főig: 5 MFT                                                                                                                   299 MFT

_____________________________________________________________________________________

            1-9 főig: 11 MFt/fő

              10-49 főig: 5 MFT

             50-249 főig: 3 MFT                                                                                                                  899 MFT

                           

Igényelhető támogatás: min. 10.000.000 FT – max. 629.300.000 FT

Előzetes minősítéshez szükséges adatok (a szolgálattás ingyenes):

 • pályázó cég adószáma, illetve a projekt megvalósításának pontos helyszíne
 • alábbi gazdasági adatok:
 1. Eszközarányos nyereség ([adózás előtti eredmény / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg] * 100)
 2. Üzemi eredmény aránya [(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény + utolsó lezárt év kamatráfordítás) / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg] * 100
 3. 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás összege (millió Ft) (utolsó lezárt év személyi jellegű ráfordítások / utolsó lezárt év átlagos statisztikai állományi létszám)
 4. Saját tőke arányos beruházás [(összes elszámolható költség / utolsó lezárt év saját tőke) *100]
 5. Eszközfinanszírozási mutató [utolsó lezárt év befektetett eszközök / (utolsó lezárt év saját tőke + utolsó lezárt év hosszú lejáratú kötelezettségek) *100]

Beadási határidő még nem fix, amint pontos információnk lesz, frissítjük:

2021. március eleje - 16. · 2021. június 15-30. · 2021. szeptember 30 - október 15. · 2022. február 1-15.

A felhívástervezet részleteit itt találod.

Forrás: https://kkvpalyazatok.blog.hu/2020/12/18/2021-es_uj_palyazat_vinop-1_2_1-21_a_mikro-_kis-_es_kozepvallalkozasok_modern_uzleti_es_termelesi_ki

Tartalomhoz tartozó címkék: Pályázatok