By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies to provide you with content and services adapted to your interests.
 

Bővítse nyomtatási kapacitásának látóhatárait!

Bővítse nyomtatási kapacitásának látóhatárait!

Pro L5100 sorozatnévvel megérkeztek a Ricoh második gene­rációs latex nyomtatói, amelyek gyorsabb szélesformátumú nyomtatást kínálnak, kiváló nyomatminőséggel, tapétáktól akár az ablakfóliákig.

A sign and display felhasználók mos­tantól rövidebb gyártási időket garantálhatnak megrendelő­iknek a gyorsabb nyomtatási sebességeknek és az automati­zált karbantartásnak köszönhetően. Mindezt ráadásul környezetbarát, szagmentes festékekkel, amelyek bármilyen beltéri alkalmazásra megfelelőek. Lapunk hazánkban első­ként ismerkedhetett meg az új Ricoh Latex Pro L5160 nyomta­tóval aktuális géptesztünk keretében.

Ricoh – óriási tapasztalat a nyom­tatófej gyártásban

Induljunk kicsit távolabbról – pon­tosabban a Forma-1-től! Igen, jogos lehet a kérdés: mi köze egy gyorsa­sági autós versenysorozatnak a digi­tális szélesformátumú nyomtatáshoz? Nos, már mondom is: a Forma-1-ben szükség van a legújabb fejlesztésekre ahhoz, hogy egy csapat megbízható és leginkább gyors autót kapjon, hi­szen csak ennek köszönhetően ma­radhat versenyben. A legújabb fej­lesztésekhez pedig az autógyárak hivatalos csapatai jutnak hozzá leg­könnyebben, hiszen mögöttük több évtizedes szakmai tapasztalat és ko­moly kutatás-fejlesztési csapatok áll­nak. Máris megmagyarázom, milyen összefüggésben áll mindez a széles­formátumú digitális nyomtatással!

Bár világszerte több száz különféle nyomtató gyártó működik, a nyom­tatók lelkét jelentő nyomtatófeje­ket mindössze maroknyi előállítótól szerzik be, majd építik be a maguk által megalkotott gépházakba, látják el festékellátó rendszerükkel, alap­lapjukkal és szoftverükkel.

A Ricoh azon kevés cég egyike, amely immár több mint 40 évnyi tapaszta­lattal rendelkezik a nyomtatófejek gyártásában. És ha egy ilyen cég úgy dönt, megmozdítja óriási kutatás-fej­lesztési részlegét egy adott nyomta­tási technológia irányába, az azt je­lenti, hogy néhány éven belül azon a területen forradalmi változások vár­hatók. Úgy tűnik, e forradalmi válto­zások aktuális megtestesítői a Ricoh Pro L5100 sorozat latex technológiát használó nyomtatói!

Pro L 5100 sorozat: A latex nyom­tatókban rejlő lehetőségek – tovább fejlesztve

A Pro L 5100 sorozat két nyomtatót foglal magába: a Pro L5130 nyomta­tó 1.371 mm nyomatszélességű, a Pro L5160 pedig 1,615 mm nyomatszéles­ségű – és a sokoldalúság illetve terme­lékenység új szintjét kínálják a bel- és kültéri nyomatok terén. Az eddigi la­tex nyomtatókhoz képest gyorsabb nyomtatási sebességet és jobb nyo­matminőséget garantálnak, köszön­hetően a bennük egymáshoz képest eltolással elhelyezett három, kima­gasló minőségű nyomtatófejnek, a fejlesztett festék-kilövellési tech­nológiának és nem utolsó sorban a gyors száradású Latex festéknek. A latex technológiának köszönhetően az alapanyagok olyan rendkívül szé­les választékára nyomtathatunk, ame­lyekről az oldószeres nyomtatókkal nem is álmodhatunk.

Gyors gyártási sebesség és maxi­mális üzemidő

Mint minden esetben, az első szé­riás termékek még hordoznak ma­gukban gyerekbetegségeket. Úgy tűink azonban, a Ricoh Latex nyom­tatóinak új, második generációs gé­peiben már minden ilyen jellegű gyengeséget kiküszöböltek, hiszen a gép olyan megbízhatóan működik, ahogy azt Bakó Richárd, a Signdepot szakértője fogalmazta: csak beindít­juk és elmegyünk kávézni – és mire visszaérünk a gép automatikusan el­végez minden szükséges karbantar­tási feladatot, és már üzemkész álla­potban vár minket!

Valamilyen kávégyártó működhetett együtt a Ricoh-val az új gépek megal­kotásában, ugyanis az első reggeli ká­vét hamarosan követheti egy újabb: „Amikor mindent beállítottunk, és elindítjuk a nyomtatást, akkor ismét nyugodtan magára hagyhatjuk a gé­pet, hiszen felügyelet nélkül, abszolút megbízhatóan végzi el a nyomtatást.” – teszi hozzá Bakó Richárd.

De mi menjünk bele egy kicsit job­ban a részletekbe – milyen megol­dásokat foglal magába a Ricoh Pro L 5100 sorozat?

Első benyomás – ez nem játékszer, ez ipari termelőeszköz!

A tapasztalatok alapján ez egy „plug and play” gép – tehát méretei ellené­re viszonylag egyszerűen összesze­relhető. Amint meglátom a gépet, az első benyomásom: ezt az eszközt nem szépségversenyre tervezték, hanem munkára! Kialakítása ugyanis robosztus és ipari, amely egyrészt már ránézésre megbízhatóságot kölcsönöz, másrészt az ipari kialakítás garantálja a pontossá­got: az erőteljes anyagtovábbító rend­szernek köszönhetően az alapanyag továbbítása pontos, nincs eltérés, így például a tapéta tekercsek is pontosan illeszthetők egymáshoz.

Fontos kiemelni, hogy ez a nyomtató­család teljes mértékben a Ricoh saját rendszereit tartalmazza, a nyomtató­fejektől a festékkezelő rendszeren át az anyagtovábbításig.

Automatizált karbantartás

Az erőteljes kivitelezés azt is jelzi, hogy a nyomtatóban rengeteg au­tomatizált megoldás kapott helyet: ilyen az automatikus nyomtatófej tisztítás, amely egy textil kendős esz­köz segítségével, automatikusan tör­li le a nyomtatófejeket, így az ope­rátornak már ezzel sincs gondja! A rendszer folyamatosan keringeti és forgatja még a fehér festéket is – vi­szont annak festéktartályát tovább­ra is minden gyártási műszak előtt ki kell venni és kézzel fel kell rázni a fe­hér festék leülepedésének elkerülése érdekében!

Ennek egyik fontos hozadéka, hogy a nyomtatófejek fúvókái tiszták marad­nak – ezáltal kevesebb lesz a gépleállás.

A festék keringető rendszer automa­tikusan megtisztít minden nyomtató­fejet, hátulról előre haladva.

A legújabb nyomtatófej és festék kilövési technológia

A Pro L 5100 sorozat gépeibe három Ri­coh Gen5 ipari nyomtatófejet helyez­tek el, és a legújabb Ricoh AR Latex festéket biztosítják, amelyek együtte­sen kiemelkedő nyomatminőséget és megbízhatóságot garantálnak. A mul­ti jetting megoldásnak köszönhetően, igény szerint három különféle csepp­mérettel végezhetjük a nyomtatást. A legkisebb cseppméret 5 pl, amely a lehető legjobb teljesítményt garantálja.

A nyomtatófejeket aktív ütközésvédő rendszer kíméli meg attól, hogy bármi­lyen nem odaillő tárgyba ütközzenek.

A sorozat nyomtatói alap csomagban CMYK színkonfigurációban érkeznek, extraként elérhető 4 fehér színcsator­nával, vagy akár dupla négy szín (dupla CMYK), de kizárólag fehér konfiguráció­ban is. A készülék egyébként kifejezet­ten gazdaságos festékfelhasználással működik – a profil beállítások alapján minden alapanyaghoz kizárólag annyi festéket használ, ami szükséges.

Nincs száradási idő: Mindent a szemnek és mindent a kéznek!

A latex nyomtatási technológia azon­nali tapadást és száradást biztosít. Egy infravörös szárítóegység a nyomtatást követően azonnal megszárítja a fes­téket, így a gépkezelő igény esetén azonnal hozzá is láthat az utómunka, pl. laminálás elvégzéséhez. A nyoma­tok szárítása alacsony hőfokon törté­nik, melynek köszönhetően számos hőérzékeny alapanyagra is nyomtat­hatunk, ráadásul mindez alacsony áramfogyasztást is jelent.

A nyomatunk készen érkezik meg a nyomtatóból, azonnal tapintható, nem fog, a festék nem kenődik el, illet­ve karcálló – így akár azonnal le is szál­líthatjuk megrendelőnknek.

Egyszerű alapanyag betöltés és beállítás

A tekercses anyag betöltő egysé­ge 250 mm-en elcsúsztatható, így az alapanyag könnyebben betölthető.

A nyomtató egy gombnyomásra au­tomatikusan olvassa be a nyomtatásra váró tekercs szélességet és automati­kusan állítja a feedelést is. A hátsó betöltő egységnél a gépet el­látták egy mechanikus antisztatizáló­val, így az alapanyagok mentesülnek a sztatikus töltéstől is.

A nyomtató két vágóegységgel van ellátva, amelyek a vágópontok beál­lítását követően pontosan vágják el az elkészült tekercset.

Kisméretű, jól átlátható és egysze­rű kezelőfelület!

A mindössze 4,3 inch (10,9 cm) átmé­rőjű kezelőpanel első ránézésre kicsi­nek tűnik, de kezelés közben kiderül: ez pont elég, ugyanis jól átláthatóan jeleníti meg a menüpontokat, egy­szerűen vezérelhetjük vele a nyom­tatást, a fúvóka ellenőrzést, illetve a tisztító funkciót. A 90 fokban dönt­hető kijelző alapvetően mutatja a fes­tékkazetták és a használt festék tar­tály töltöttségi szintjét, és előre jelez, ha üríteni kell azt.

A Ricoh oldalán szinte minden alap­anyag profilja megtalálható, így gyorsan és könnyen állíthatjuk be az aktuális nyomtatás paramétere­it. Termesztésen egyedi anyag profilt is kalibrálhatunk, amelyet elment­ve bármikor előhívhatunk és azonnal nyomtathatjuk az adott anyagot.

Automatikus érzékelő és korrigáló rendszer

Az új Ricoh Reference Patch gondos­kodik a stabil nyomat és színminőség­ről és felismeri az eldugult fúvókákat. Egy beépített kamera segítségével figyeli és összehasonlítja a célértéke­ket a nyomtatási eredménnyel, és au­tomatikusan korrigálja a nyomtatást, amennyiben szükséges – így bizto­sítva a folyamatos színhelyességet, illetve a különböző nyomatok közötti egyenletes nyomatminőséget.

Második generációs Ricoh Latex AR festék

A Ricoh saját fejlesztésű, gyors szára­dású latex festéke kiemelkedő terme­lékenységet biztosít: kültéri nyomta­tási módban akár 46,7 m2/óra, beltéri üzemmódban 25 m2/óra nyomtatási sebességgel.

A vízbázisú latex festék szagtalan és környezetbarát – Greenguard Gold minősítéssel rendelkezik.

A gépek festékellátását 600 vagy 1200 ml űrtartalmú festékkazetták biztosítják.

Fehér festék és kiemelkedő fekete denzitás

A Ricoh Pro L 5100 sorozat készülékei képesek fehér színt nyomtatni szten­derd CMYK nyomatokra, amely a ko­rábbinál élénkebb és vibrálóbb szí­neket eredményez és tovább bővíti a felhasználási lehetőségeinek körét.

A 3-layeres nyomtatás folyamán két színes réteg közé nyomtathatunk egy fehéret, melynek köszönhetően mind­két oldaláról látható nyomatot ka­punk, annak ellenére, hogy a nyomta­tás csak egyoldalon történt meg.

A fekete szín megnövelt denzitása élesebb, részletgazdagabb végered­ményt garantál, míg a továbbfejlesz­tett fényesség élénkebb, megkapóbb színeket eredményez.

A Ricoh Pro L5100 sorozat jellem­zői és előnyei röviden

  • Kiváló termelékenység – a nyomtatá­si sebesség akár 46,7 m2/óra kültéri és 25 m2/óra beltéri nyomtatás esetén
  • Kiváló nyomatminőség – akár1200 dpi x 1200 dpi felbontás
  • Rengeteg féle nyomtatható alap­anyag – nyomtathatunk átlátszó, vagy nem átlátszó anyagokra
  • Megbízható teljesítmény – tartós nyomtatófejek, automata tisztító rendszer és automatikus állító szenzor
  • Egyszerűen használható, 4,3” mére­tű érintőképernyős vezérlőpanel
  • Hihetetlenül sokoldalú – az alkal­mazási területek az alábbiak: beltéri és kültéri hirdetési anyagok, épület­grafikák, kiállítási és rendezvénygrafikák, járműfóliák, fotók és művé­szeti nyomatok, dekorációk, címkék és rugalmas csomagolóanyagok.

További információ, vagy demo egyez­tetése érdekében keresse a Signdepot Europe Kft-t, a Ricoh Pro L5100 nyom­tatók kizárólagos hazai forgalmazóját:

Signdepot Europe Kft

Székhely és telephely:
5100 Jászberény, Alkotás utca 4.

Termékfelelős: Bakó Richárd
Tel: +36 57 506513
Mobil: +36 20 3215490
Email:
richard@signdepot.eu

Megjelent: http://www.signanddisplay.hu/bovitse-nyomtatasi-kapacitasanak-latohatarait/

Tartalomhoz tartozó címkék: Ricoh